dimecres, 2 de setembre de 2015

El penúltim currículum a la UOC

La Frontera de les possibilitats de Producció: Benvolguts i benvolgudes. Em veig, ara mateix, impulsat a exposar, sempre per a tots aquells que ja m'hagin llegit... i si més no, per alguns que hagin seguit aquest espai de comunicació gairebé indirecta i a voltes carregada de espropòsits o posicionaments prou diacrítics; i, per tant, necessitat de sustància amb solvència contrastada (amb + teoria): La Frontera de les Possibiblitats de Producció (també FPP o Corva de PP) és un tema de Economia. Més concretament, i així la vaig descobrir jo, o, més ben dit, ens la van ensenyar a Micro-economia a la UB en el centre adscrit llavors de Vic, -i perdoneu- és un tema de microeconomía quan cercavem la màxima rendibilitat en la gestió dels recursos. Així, representavem dos possibles béns de ús i servei per a analitzar-ho de manera científico-històrica. És prou conegut el cas proposat per diferents economistes russos, en periode embrionari dels famosos anys vint del segle passat, i més concretament el càlcul de les funcions d'Utilitat de Leontieff. La Corba de Possibilitats de Producció i frontera de lo inabastable tot i els possibles canvis per exemple tecnològics, portava inserits els canons (o tancs) i la mantequilla. La corba pot ésser concava o convexa segons diferents ratis de increment de la producció d'un dels eixos representatius de un bé o altre requereixin, no per sempre el mateix abandonament de la producció de l'altre bé a mode d'abaratiment de costos(canvi tecnològic que ja us deia. Quan aquesta ratio de diferents nivells de producció i l'exposisció gràfica d'aquesta variació atribuible com suposo que ja us aneu imaginant i incideixen molts factors. Per exemple: Construir, a partir de cent tancs, un nou magatzem que ha quedat ple, o haver de fabricar més neveres i congeladors per emmagatzemar la diferent producció de mantega a consumir en un pla Quinquenal que anomenen els economistes també i també, Costos Fixos. Ara segur que no recordaré d'exposar-vos els diferents nivells d'optimització de recursos. Un altre dia: Segur!